شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ اونایی که به دلهامون حبیبن زمینه ۶.۴ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۱۰۹۸ ۸۰۴
۲ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ من از هیچکی به جز تو آقا خیری ندیدم شور ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۹۹۰ ۱۰۱۵
۳ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ وای از این غم مهدی امشب بی قراره واحد ۳.۲ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۷۴۵ ۶۲۳
۴ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ هر کی میره کرب و بلا میشه یه کربلایی واحد ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۹۱۴ ۶۹۵
۵ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ شاه شاهان خسرو خوبان معنی قرآن واحد ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۰۱ ۸۶۸
۶ شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۳۹۶ سرمو میدم به پای تو یا علی شور ۴.۶ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۹۳ ۹۰۹