شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ ای قدر قدرت اباالفضل زمینه ۵.۸ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۸۹۴۳ ۷۲۰۸
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ ای وای علقمه غوغا شد زمینه ۸.۱ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۲۶۳۳ ۲۸۳۷
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ همه مهمان شده اند واحد ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۵۰۲ ۲۰۶۶
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ چشم تو بسته شد و چشم حرامی وا شد واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۱ ۱ ۱۷۲۵ ۲۱۸۳
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۶ ای رویای حرم ای دنیای حسین شور ۴.۸ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۴۴۶۸ ۳۵۵۳
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۶ بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده شور ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۲۸۶۱ ۲۹۴۵