شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ چه با شتاب برای اذن خود گرفته ای جواب زمینه ۵.۳ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۳۹۱۶ ۳۰۶۸
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ داری میری بابا برو آروم برو زمینه ۸.۱ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۳۲۴۳ ۳۱۱۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ من چگونه خبرت را سوی خیمه ببرم واحد ۴.۹ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۱۷۵۶ ۲۵۸۹
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ به سوی میدان یل دلاور واحد ۲ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۲۱۵۳ ۲۶۶۷
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ یادمه بچه بودم مادر من پیرهن مشکی تنم کرد شور ۳ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۲۳۱۹۳ ۸۲۲۵
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ میشنوی صدای هلهله ها رو تک ۶ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۹۸ ۲۴۹۹