شب هشتم محرم ۱۳۹۶

شب هشتم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ چه با شتاب برای اذن خود گرفته ای جواب زمینه ۵.۳ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۶۵ ۱۰۲۰
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ داری میری بابا برو آروم برو زمینه ۸.۱ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۱۱۰۴ ۱۱۰۸
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ من چگونه خبرت را سوی خیمه ببرم واحد ۴.۹ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۶۷۷ ۸۶۹
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ به سوی میدان یل دلاور واحد ۲ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۶۳۲ ۷۹۱
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ یادمه بچه بودم مادر من پیرهن مشکی تنم کرد شور ۳ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۷۰۹ ۱۲۷۸
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۶ میشنوی صدای هلهله ها رو تک ۶ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۶۹۱ ۸۰۹