شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ با سینه ای گرم از شکایت حرف دارم روضه ۸.۷ ۹:۲۸ ۰ ۰ ۱۷۳۹ ۱۷۱۵
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لالا لالایی عزیز جونم روضه ۵.۴ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۶۰۱ ۱۸۵۵
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ان لم ترحمونی علیم گناه نداره زمینه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۲۷۷۲ ۲۵۹۳
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ مگه من مادر چند تا پسرم که کشتنت واحد ۶.۴ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۴۳ ۲۲۴۴
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ مگه چی میشد یه قطره آب به اصغر برسه شور ۶.۲ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۲۰۸۵ ۲۶۵۹