شب ششم محرم ۱۳۹۶

شب ششم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۶ بگو مبارک باد زمینه ۷.۷ ۸:۱۳ ۰ ۰ ۴۱۹۱ ۲۷۷۶
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۶ من اومدم برای جنگ تن به تن زمینه ۵.۴ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۳۰۸۷ ۲۷۹۳
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۶ مرحمت فاطمه است شال عزای من شور ۵.۳ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۳۱۵۰ ۳۰۴۲
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۶ شکر خدا حسین که سینه زن شدم شور ۴.۷ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۸۸۳ ۳۲۸۶
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۶ شکست اگه سینه من عمو فدای سر تو شور ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۲۹۴۸ ۲۹۹۶
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۶ خودم رو با سینه زنی تا قتلگاه می کشم شور ۵.۹ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۲۹۷۱ ۲۸۵۳