شب پنجم محرم ۱۳۹۶

شب پنجم محرم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ تو رو جون مادرت نه نگو زمینه ۷.۵ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۲۳۸۸ ۱۹۳۲
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ تاریک شد هوا در دشت کربلا زمینه ۹.۱ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۱۶۱۵ ۱۸۲۸
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ ای خدای تو خون بهای تو تک ۷.۱ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۱۲۴۱ ۱۶۶۵