ظهر تاسوعا ۱۳۹۶

ظهر تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ مشکت که شده صد پاره زمینه ۶.۹ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۹۳۹ ۱۰۰۱
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ یه روز دیگمم بدون تو گذشت آقا بیا شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۸۱۳ ۱۱۷۹
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ عمریه با نظر خاص تو رو به راهه کارم شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۴۸۴ ۹۹۹
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ پاشو علمدار علم رو بلند کن واحد ۸.۵ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۶۲۰ ۹۸۷
۵ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید واحد ۲.۷ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۴۳۷ ۸۷۹
۶ ظهر تاسوعا ۱۳۹۶ دوباره این دل بی تاب من تنگ غروب کربلاته شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۷۷۸ ۱۱۷۶