شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است مناجات ۴.۹ ۵:۰۹ ۲ ۲ ۷۳۲۰ ۲۴۵۲
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ رخصت بده از داغ شقایق بنویسم روضه ۱۱ ۱۱:۴۹ ۱ ۱ ۴۰۳۵ ۲۸۸۵
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ صدای آه میاد میگه اباالفضل زمینه ۱۰ ۱۰:۴۷ ۱ ۱ ۹۴۰۶ ۶۹۳۰
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ آقا اباالفضل فرمانروای عالم بالا اباالفضل واحد ۵.۹ ۶:۱۴ ۱ ۱ ۷۰۹۳ ۵۴۵۹
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۶ پناه روزای بی کسی چرا به دادم نمی رسی شور ۵.۳ ۵:۳۷ ۱ ۱ ۱۲۰۹۷ ۷۰۰۷