شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۱۰ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ به نام او هو الباقی روضه ۱۱.۵ ۱۲:۲۵ ۱ ۱ ۹۴۷۷ ۳۱۰۹
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ کی می تونه منو از تو جدا کنه روضه ۵ ۵:۱۱ ۱ ۱ ۹۴۳۸ ۵۱۲۹
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ من به فدات و ترک روی لبات و زمینه ۷.۵ ۷:۵۲ ۲ ۲ ۱۶۳۴۷ ۹۱۷۶
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ با دیده گریانم واویلا علی المظلوم شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۸۸۷۴ ۷۰۲۴
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۶ ساقی لب تشنگان زاده ام البنین واحد ۵.۶ ۵:۵۳ ۱ ۱ ۷۶۰۳ ۵۶۶۵
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۶ واویلا علی الحرم شور ۴.۶ ۴:۴۴ ۱ ۱ ۹۰۳۶ ۶۶۱۳
۷ شب تاسوعا ۱۳۹۶ وجه اباالفضل کانون عشقه شور ۲.۸ ۲:۴۸ ۱ ۱ ۷۸۹۵ ۶۵۸۴