شب تاسوعا ۱۳۹۶

شب تاسوعا ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۶ نشد که مشک آبمو برسونم به خیمه ها زمینه ۶.۵ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۸۶۹۲ ۶۷۳۱
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۶ تا که پرچم اباالفضل بالاست شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۵۵۲۲ ۴۳۹۳
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۶ بلند شو علمدار علم رو بلند کن واحد ۹.۲ ۹:۴۹ ۱ ۱ ۵۰۸۳ ۴۱۵۶
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۶ سرگشته و بیمارم من میل حرم دارم واحد ۵.۳ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۴۸۷۴ ۳۶۸۱
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۶ همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است شعرخوانی ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۹۵۰ ۱۹۲۹
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۶ از وقتی که عشقم شدی شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۲ ۲ ۴۸۵۳ ۴۴۴۸