شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ آروم بگیر علی بالام زمینه ۵ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۱۸۹۱ ۱۲۵۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ دیدی نوزاد تا حالا دیدی دستاش چه کوچیکه واحد ۵.۱ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۹۲۸ ۹۷۲
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اگه میگن حرمله گرگه مادر واحد ۷ ۷:۲۷ ۰ ۰ ۱۱۱۸ ۱۰۵۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اشکام دونه دونه می ریزه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۸۸۹ ۱۱۳۸