شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ آروم بگیر علی بالام زمینه ۵ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۳۰۲ ۳۱۹
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ دیدی نوزاد تا حالا دیدی دستاش چه کوچیکه واحد ۵.۱ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۲ ۲۴۸
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اگه میگن حرمله گرگه مادر واحد ۷ ۷:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۳ ۲۸۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اشکام دونه دونه می ریزه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۲۷۰ ۳۸۱