شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ از غمت ذره ذره آب شدم مناجات ۳.۸ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۳۳۲۹ ۱۲۲۶
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لالایی عزیزم نخوردی تو آبی روضه ۳.۸ ۴:۰۱ ۱ ۱ ۱۶۸۴ ۱۴۵۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لالالالا گل پرپر من زمینه ۸.۸ ۹:۲۶ ۱ ۱ ۵۳۹۵ ۴۳۷۹
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۲.۶ ۲:۴۲ ۱ ۱ ۱۷۳۳ ۱۸۷۲
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق واحد ۳.۳ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۳۰۸۹ ۲۸۳۰
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اومده محرمت شبای ماتمت شور ۴.۵ ۴:۴۶ ۱ ۱ ۳۵۶۴ ۳۳۵۶
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ پناه روزای بی کسی چرا به دادم نمی رسی شور ۴.۳ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۳۹۶۴ ۳۶۱۹
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ حرف دلم از قدیمه شور ۱.۹ ۱:۵۵ ۱ ۱ ۳۸۰۲ ۳۵۹۴