شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۹ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ از غمت ذره ذره آب شدم مناجات ۳.۸ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۵۲۳۶ ۱۹۹۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لالایی عزیزم نخوردی تو آبی روضه ۳.۸ ۴:۰۱ ۱ ۱ ۳۱۳۹ ۲۵۱۷
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ لالالالا گل پرپر من زمینه ۸.۸ ۹:۲۶ ۱ ۱ ۸۴۵۸ ۶۶۸۲
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۲.۶ ۲:۴۲ ۱ ۱ ۲۷۴۹ ۲۸۶۸
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق واحد ۳.۳ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۴۵۵۱ ۴۱۹۰
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اومده محرمت شبای ماتمت شور ۴.۵ ۴:۴۶ ۱ ۱ ۵۳۴۸ ۴۹۳۱
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ پناه روزای بی کسی چرا به دادم نمی رسی شور ۴.۳ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۵۷۷۱ ۵۱۵۵
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ حرف دلم از قدیمه شور ۱.۹ ۱:۵۵ ۱ ۱ ۵۱۴۰ ۴۸۷۵