شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اگر چه تو بی تاب آبی بمان روضه ۶.۳ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۲۰۴۱ ۹۸۹
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ شده گلم دیگه پرپر زمینه ۸.۹ ۹:۲۹ ۱ ۱ ۲۰۶۲ ۲۱۲۱
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ مجنونم و در پی لیلا شور ۸.۴ ۸:۵۴ ۱ ۱ ۳۰۴۹ ۲۹۸۲
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ به روی دست پور خیرالنساء نوحه ۲.۸ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۱۱۷۶ ۱۴۷۳
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ آرامش قلب رباب واحد ۳.۸ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۱۹۳۷ ۲۰۶۸
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ با عشق تو شدم بیمه شور ۷ ۷:۲۸ ۱ ۱ ۲۳۷۹ ۲۵۰۰
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ خوبه سایه علم هست شور ۶.۲ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۲۷۲۵ ۲۸۱۵