شب هفتم محرم ۱۳۹۶

شب هفتم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ اگر چه تو بی تاب آبی بمان روضه ۶.۳ ۶:۳۷ ۲ ۲ ۳۶۲۰ ۱۸۸۸
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ شده گلم دیگه پرپر زمینه ۸.۹ ۹:۲۹ ۲ ۲ ۳۴۲۲ ۳۴۹۹
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ مجنونم و در پی لیلا شور ۸.۴ ۸:۵۴ ۲ ۲ ۴۷۹۴ ۴۳۸۹
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ به روی دست پور خیرالنساء نوحه ۲.۸ ۲:۴۹ ۲ ۲ ۱۸۲۵ ۲۳۴۵
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ آرامش قلب رباب واحد ۳.۸ ۳:۵۴ ۲ ۲ ۳۳۷۷ ۳۲۵۷
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ با عشق تو شدم بیمه شور ۷ ۷:۲۸ ۲ ۲ ۳۷۴۷ ۳۷۶۰
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۶ خوبه سایه علم هست شور ۶.۲ ۶:۳۲ ۲ ۲ ۴۰۷۴ ۴۲۱۲