شب پنجم محرم ۱۳۹۶

شب پنجم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شکر خدا که لطف تو دست مرا گرفت مناجات ۳.۱ ۳:۱۳ ۲ ۲ ۲۲۵۸ ۱۰۶۴
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ پابرهنه شد و به میدان زد روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۲ ۲ ۱۰۰۳ ۱۰۹۴
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ صدا زد عقیله در آن های و هوی روضه ۳.۴ ۳:۳۰ ۲ ۲ ۱۶۰۸ ۱۳۰۳
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شده دلم گرفتارت زمینه ۶.۷ ۷:۰۵ ۲ ۲ ۳۱۱۵ ۳۰۸۹
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ بین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا شور ۵.۷ ۶:۰۲ ۲ ۲ ۴۳۰۶ ۳۵۸۳
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ بسکه بر پای دلم حوصله زنجیر شده واحد ۶.۴ ۶:۴۵ ۲ ۲ ۱۸۱۸ ۲۲۶۴
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ من و عشق تو تو و شیدایی نوحه ۴.۱ ۴:۱۳ ۲ ۲ ۲۲۷۲ ۲۱۹۸
۸ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ ای سلام هر شبم حسین شور ۵.۸ ۶:۱۲ ۲ ۲ ۳۲۶۵ ۳۱۸۳