شب پنجم محرم ۱۳۹۶

شب پنجم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شکر خدا که لطف تو دست مرا گرفت مناجات ۳.۱ ۳:۱۳ ۲ ۲ ۲۴۸۳ ۱۲۴۲
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ پابرهنه شد و به میدان زد روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۲ ۲ ۱۰۷۷ ۱۲۷۶
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ صدا زد عقیله در آن های و هوی روضه ۳.۴ ۳:۳۰ ۲ ۲ ۱۷۲۹ ۱۴۸۰
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شده دلم گرفتارت زمینه ۶.۷ ۷:۰۵ ۲ ۲ ۳۲۸۲ ۳۳۷۷
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ بین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا شور ۵.۷ ۶:۰۲ ۲ ۲ ۴۷۶۱ ۳۹۲۱
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ بسکه بر پای دلم حوصله زنجیر شده واحد ۶.۴ ۶:۴۵ ۲ ۲ ۱۹۴۵ ۲۴۸۳
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ من و عشق تو تو و شیدایی نوحه ۴.۱ ۴:۱۳ ۲ ۲ ۳۱۲۵ ۲۶۱۹
۸ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ ای سلام هر شبم حسین شور ۵.۸ ۶:۱۲ ۲ ۲ ۳۵۶۱ ۳۴۶۳