شب پنجم محرم ۱۳۹۶

شب پنجم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شکر خدا که لطف تو دست مرا گرفت مناجات ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۹۵۶ ۹۳۷
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ پابرهنه شد و به میدان زد روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۱ ۱ ۸۵۷ ۹۶۱
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ صدا زد عقیله در آن های و هوی روضه ۳.۴ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۴۷۴ ۱۱۴۱
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ شده دلم گرفتارت زمینه ۶.۷ ۷:۰۵ ۱ ۱ ۲۸۷۳ ۲۷۸۳
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ بین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا شور ۵.۷ ۶:۰۲ ۱ ۱ ۳۴۰۸ ۳۱۴۳
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ بسکه بر پای دلم حوصله زنجیر شده واحد ۶.۴ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۱۶۶۴ ۲۰۳۵
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ من و عشق تو تو و شیدایی نوحه ۴.۱ ۴:۱۳ ۱ ۱ ۱۹۳۸ ۱۹۰۹
۸ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ ای سلام هر شبم حسین شور ۵.۸ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۳۰۳۱ ۲۸۹۷