آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷

آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷

از سید ندیم رضا سرور، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Karbala Mashallah | کربلا ماشاءالله ۱۴.۱ ۱۰:۰۷ ۰ ۰ ۸۴۱۵ ۴۹۵۶
۲ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Abbas Jo Zinda Hai | چون عباس زنده است ۵ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۲۲۱۰ ۲۲۴۰
۳ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Koi Nahi Hussain Ka | حسین تنها است ۵.۸ ۶:۰۲ ۰ ۰ ۱۴۷۰ ۱۳۷۴
۴ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ HaiderMawla | حیدر مولا ۱۴.۸ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۱۶۴۷ ۱۳۳۱
۵ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Aye Alamdar Haram ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۹۶ ۵۶۹
۶ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Zahra Terey Gulshan Ka ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۲۰۶ ۶۱۸
۷ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Qaid Khaney Mein ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۸۰ ۴۶۸
۸ آلبوم کربلا ماشاءالله | محرم ۲۰۱۷ Way to Karbala ۵.۳ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۵۰۷