شب چهارم محرم ۱۳۹۶

شب چهارم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ یا که خدا به خلق پیمبر نمی دهد شعرخوانی ۱۲ ۵:۰۹ ۱ ۱ ۲۴۵۸ ۱۰۰۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ بهترین بنده خدا زینب روضه ۵.۹ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۱۱۵۹ ۱۰۲۷
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تویی برام پر پرواز زمینه ۶ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۳۲۰۱ ۲۹۷۵
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ با همه فرق داری شور ۷.۱ ۷:۳۱ ۱ ۱ ۳۵۶۳ ۳۴۱۸
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تن من را به هوای تو شدن ریخته اند واحد ۸.۲ ۸:۴۵ ۱ ۱ ۲۲۶۱ ۲۵۵۳
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ یا جدّا یا جدّا لاندبنک صباحا و مساء شور ۴.۴ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۳۲۷۷ ۳۱۶۶
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۶ تو آسمونی و منم خاکیم شور ۴ ۴:۰۹ ۱ ۱ ۱۲۲۷۰ ۴۵۷۹