شب سوم محرم ۱۳۹۶

شب سوم محرم ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۶ آمدی با سر آمدی چه کنم روضه ۱۱.۳ ۱۱:۵۸ ۲ ۲ ۵۰۵۵ ۲۲۴۳
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۶ شهید سر جدا بابا زمینه ۷.۶ ۸:۰۱ ۲ ۲ ۸۲۹۲ ۵۳۴۷
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۶ با همه فرق داری شور ۹.۹ ۱۰:۲۸ ۲ ۲ ۳۱۹۹۲ ۱۱۹۹۳
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۶ لالا کن دخترم دورت بگردم واحد ۵.۹ ۶:۰۵ ۲ ۲ ۱۱۴۶۰ ۶۰۱۷
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۶ کنار تو لبریز عشقم واحد ۶.۸ ۷:۰۶ ۲ ۲ ۵۲۲۲ ۴۰۴۷
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۶ ای سلام هر شبم حسین شور ۵.۸ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۷۱۵۰ ۵۶۱۶