شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ آقایی مولایی ندیدم مثل تو جایی شور ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۵۹ ۳۲۳
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ از بیابونا داره قافله سالار میاد واحد ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۱۵۲ ۵۰۴
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ لبریزم از دلواپسی آقا واحد ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۱۶۴ ۷۶۲
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ دلم برای تو آقا پر زده شور ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۲۸۵ ۲۹۹
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ کربلا رویای زیبای نابه شور ۳.۴ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۱۵۷۷ ۵۸۸