شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ آقایی مولایی ندیدم مثل تو جایی شور ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۴۴۴ ۴۴۲
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ از بیابونا داره قافله سالار میاد واحد ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۴۷۸ ۶۵۷
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ لبریزم از دلواپسی آقا واحد ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۲۳۸ ۹۰۹
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ دلم برای تو آقا پر زده شور ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۳۹۶ ۴۲۱
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ کربلا رویای زیبای نابه شور ۳.۴ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۱۷۶۳ ۷۱۳