شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ رحمت واسعه حی تعالی است حسین مناجات ۵.۲ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۵۹۵۳ ۲۰۶۳
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ حسین و یارانش رسیدند به صحرا طلایه دارانش روضه ۱۰.۵ ۱۱:۱۸ ۱ ۱ ۲۵۴۰ ۲۱۷۶
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ عجب سرزمینی چه دشت بلایی روضه ۴.۷ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۲۸۹۳ ۲۴۶۲
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ نوبت غم می شود زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۲۸۴۹۴ ۱۲۱۷۶
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ عجب حکایتی چه بوی غربتی زمینه ۶.۱ ۶:۳۰ ۱ ۱ ۶۷۵۲ ۶۱۷۳
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۳.۲ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۴۳۰۹ ۳۹۹۰
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۶ غوغا می آید ای کربلا آماده شو آقا می آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۸۴۲۰ ۶۴۵۹
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۶ باز شد وقت تجدید پیمانت واحد ۳.۳ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۴۳۰۳ ۴۴۶۴
۹ شب دوم محرم ۱۳۹۶ به دل هوای حرم به لب نوای حسین شور ۲.۲ ۲:۱۹ ۱ ۱ ۹۳۴۴ ۷۱۷۵