شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ رحمت واسعه حی تعالی است حسین مناجات ۵.۲ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۴۷۳۲ ۱۶۰۸
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ حسین و یارانش رسیدند به صحرا طلایه دارانش روضه ۱۰.۵ ۱۱:۱۸ ۱ ۱ ۱۷۶۸ ۱۶۸۳
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ عجب سرزمینی چه دشت بلایی روضه ۴.۷ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۱۹۸۶ ۱۸۸۶
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ نوبت غم می شود زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۱۱۳۲۱ ۶۹۳۲
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ عجب حکایتی چه بوی غربتی زمینه ۶.۱ ۶:۳۰ ۱ ۱ ۵۲۵۹ ۵۱۹۳
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۳.۲ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۲۹۴۹ ۳۲۸۳
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۶ غوغا می آید ای کربلا آماده شو آقا می آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۵۳۰۱ ۵۱۸۹
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۶ باز شد وقت تجدید پیمانت واحد ۳.۳ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۳۳۳۶ ۳۷۳۶
۹ شب دوم محرم ۱۳۹۶ به دل هوای حرم به لب نوای حسین شور ۲.۲ ۲:۱۹ ۱ ۱ ۷۹۴۰ ۶۲۸۸