شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ رحمت واسعه حی تعالی است حسین مناجات ۵.۲ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۴۸۰۵ ۱۶۹۳
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ حسین و یارانش رسیدند به صحرا طلایه دارانش روضه ۱۰.۵ ۱۱:۱۸ ۱ ۱ ۱۷۸۷ ۱۷۵۳
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ عجب سرزمینی چه دشت بلایی روضه ۴.۷ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۲۰۱۴ ۱۹۸۵
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ نوبت غم می شود زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۱۲۳۳۰ ۷۲۶۹
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ عجب حکایتی چه بوی غربتی زمینه ۶.۱ ۶:۳۰ ۱ ۱ ۵۳۴۲ ۵۳۲۱
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۳.۲ ۳:۲۶ ۱ ۱ ۲۹۹۳ ۳۳۸۲
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۶ غوغا می آید ای کربلا آماده شو آقا می آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۵۳۷۷ ۵۳۶۵
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۶ باز شد وقت تجدید پیمانت واحد ۳.۳ ۳:۳۲ ۱ ۱ ۳۳۸۷ ۳۸۲۸
۹ شب دوم محرم ۱۳۹۶ به دل هوای حرم به لب نوای حسین شور ۲.۲ ۲:۱۹ ۱ ۱ ۸۰۲۱ ۶۴۰۳