شب دوم محرم ۱۳۹۶

شب دوم محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۶ صدای زنگ کاروان از دل صحرا می رسه زمینه ۶.۱ ۶:۰۸ ۵ ۵ ۱۱۱۹۹ ۶۴۹۶
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی زمینه ۶.۳ ۶:۲۴ ۳ ۳ ۶۱۰۰ ۵۵۴۳
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۶ انگار رسیدیم اینجا همون شهر بلاست واحد ۵.۷ ۵:۴۷ ۲ ۲ ۵۶۴۴ ۵۰۶۵
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۶ هوا دم داره واحد ۵.۳ ۵:۱۵ ۳ ۳ ۵۳۳۷ ۴۸۶۲
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۶ ما دل به کف پای تو می اندازیم شعرخوانی ۴.۵ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۲۷۱۸ ۲۴۸۰
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۶ به تار مویی بند کارم مطمئنم پاره نمیشه شور ۵ ۵:۰۱ ۳ ۳ ۷۹۵۸ ۶۶۴۰