شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ تو کوچه پس کوچه های این شهر زمینه ۵.۳ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۰۸ ۹۳۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ اومدم عمرم آقا با تو تقسیم بکنم شور ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۳۱ ۷۹۵
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ کوفه بی وفاست کوفه نیا واحد ۶.۳ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۱۰۰۱ ۱۲۹۳