شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ از عرش از میان حسینیه خدا مناجات ۵.۲ ۵:۳۱ ۱ ۱ ۹۰۶۲ ۲۸۶۵
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ رسیده مسلم خراب و ناامید و قد خمیده مسلم روضه ۸.۹ ۹:۳۲ ۱ ۱ ۴۲۴۲ ۳۱۸۳
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ اهل البكاء هان العزاء زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۰۴۸۰ ۷۰۴۷
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ دوباره راهی دریاییم زمینه ۴.۵ ۴:۴۵ ۱ ۱ ۱۰۴۶۶ ۸۰۰۱
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱ ۱ ۷۱۸۹ ۶۰۵۶
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید واحد ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۸۳۲۲ ۶۵۱۹
۷ شب اول محرم ۱۳۹۶ اذون عشق بگو حی علی البکاء شور ۴.۴ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۹۶۷۴ ۷۵۳۹
۸ شب اول محرم ۱۳۹۶ باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۱ ۱ ۱۱۲۰۹ ۸۵۹۵