شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ از عرش از میان حسینیه خدا مناجات ۵.۲ ۵:۳۱ ۱ ۱ ۸۹۱۶ ۲۷۴۳
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ رسیده مسلم خراب و ناامید و قد خمیده مسلم روضه ۸.۹ ۹:۳۲ ۱ ۱ ۴۲۱۶ ۳۰۸۵
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ اهل البكاء هان العزاء زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۱ ۱ ۱۰۲۹۰ ۶۸۸۸
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ دوباره راهی دریاییم زمینه ۴.۵ ۴:۴۵ ۱ ۱ ۱۰۲۷۸ ۷۸۳۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم نوحه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱ ۱ ۷۰۹۴ ۵۹۲۷
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید واحد ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۸۲۷۹ ۶۳۸۷
۷ شب اول محرم ۱۳۹۶ اذون عشق بگو حی علی البکاء شور ۴.۴ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۹۶۲۰ ۷۳۹۶
۸ شب اول محرم ۱۳۹۶ باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۱ ۱ ۱۱۱۳۴ ۸۴۶۰