شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ ای یادگار حیدر کرار یا حسین مناجات ۴.۱ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۱۱۶۴۷ ۳۳۱۳
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ نگاهمان کردند که این حسینیه را سرپناهمان کردند روضه ۹.۸ ۱۰:۳۸ ۱ ۱ ۴۷۱۴ ۳۱۸۵
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل زمینه ۶.۱ ۶:۲۱ ۱ ۱ ۱۹۵۰۶ ۹۳۳۳
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ یا سیدالشهدا یا اباالاحرار زمینه ۹.۷ ۱۰:۲۱ ۱ ۱ ۱۰۱۵۸ ۸۰۸۹
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ تجلی کرد رو لبهامون واحد ۶.۳ ۶:۳۳ ۱ ۱ ۸۱۰۸ ۶۳۹۹
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ ای کشته فتاده به هامون حسین من شور ۶.۵ ۶:۵۰ ۱ ۱ ۱۳۲۷۰ ۸۵۳۲