شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ ای یادگار حیدر کرار یا حسین مناجات ۴.۱ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۱۳۹۲۰ ۴۱۵۲
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ نگاهمان کردند که این حسینیه را سرپناهمان کردند روضه ۹.۸ ۱۰:۳۸ ۱ ۱ ۵۷۷۶ ۳۸۶۴
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل زمینه ۶.۱ ۶:۲۱ ۱ ۱ ۱۰۷۶۹۱ ۲۹۴۱۶
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ یا سیدالشهدا یا اباالاحرار زمینه ۹.۷ ۱۰:۲۱ ۱ ۱ ۱۳۴۸۸ ۹۶۸۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ تجلی کرد رو لبهامون واحد ۶.۳ ۶:۳۳ ۱ ۱ ۹۴۶۸ ۷۳۹۴
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ ای کشته فتاده به هامون حسین من شور ۶.۵ ۶:۵۰ ۱ ۱ ۴۲۶۸۶ ۱۶۰۹۹