شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۱۱ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ از آسمونا صدای حی علی العزا رسید زمینه ۴.۳ ۴:۳۹ ۲ ۲ ۱۰۶۶۷ ۵۸۷۴
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ اربابم منو دست عنایت تو شور ۴.۷ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۸۵۴۳ ۶۸۵۳
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ کیو دارم به جز تو شور ۴.۸ ۵:۰۸ ۱ ۱ ۶۰۲۱ ۵۷۸۹
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ پیرهنی که از سال قبل گذاشتمش کنار میارم واحد ۵.۸ ۶:۱۵ ۱ ۱ ۴۸۳۹ ۴۳۳۳
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ نوکری تو دستگاه تو قد پادشاهی خوبه واحد ۳.۶ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۴۱۵۷ ۵۳۱۹
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ امید آخر دلهای بی قرار حسین شعرخوانی ۶.۶ ۷:۱۲ ۱ ۱ ۲۶۲۹ ۲۳۶۰
۷ شب اول محرم ۱۳۹۶ می دونه قلبم تا آسمونا نمیره آقا به جز تو راهی شور ۴ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۶۴۹۴ ۵۸۵۱
۸ شب اول محرم ۱۳۹۶ قول میدم که تا به آخر عمرم آقا شور ۴.۲ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۶۰۸۰ ۵۲۸۳