شب اول محرم ۱۳۹۶

شب اول محرم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۱۱ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۶ از آسمونا صدای حی علی العزا رسید زمینه ۴.۳ ۴:۳۹ ۲ ۲ ۱۰۹۵۹ ۶۱۲۷
۲ شب اول محرم ۱۳۹۶ اربابم منو دست عنایت تو شور ۴.۷ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۸۷۱۸ ۷۱۲۱
۳ شب اول محرم ۱۳۹۶ کیو دارم به جز تو شور ۴.۸ ۵:۰۸ ۱ ۱ ۶۵۸۴ ۶۱۴۶
۴ شب اول محرم ۱۳۹۶ پیرهنی که از سال قبل گذاشتمش کنار میارم واحد ۵.۸ ۶:۱۵ ۱ ۱ ۴۹۶۲ ۴۵۶۲
۵ شب اول محرم ۱۳۹۶ نوکری تو دستگاه تو قد پادشاهی خوبه واحد ۳.۶ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۴۲۸۷ ۵۵۲۴
۶ شب اول محرم ۱۳۹۶ امید آخر دلهای بی قرار حسین شعرخوانی ۶.۶ ۷:۱۲ ۱ ۱ ۲۷۷۴ ۲۵۶۲
۷ شب اول محرم ۱۳۹۶ می دونه قلبم تا آسمونا نمیره آقا به جز تو راهی شور ۴ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۶۷۰۷ ۶۱۴۲
۸ شب اول محرم ۱۳۹۶ قول میدم که تا به آخر عمرم آقا شور ۴.۲ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۶۳۳۹ ۵۵۸۱