عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ این دلم داره بازم هوای نجف سرود ۶.۵ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۴۹۶ ۲۲۶
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ در دلم جای حیدر است مدح ۵.۶ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۶ ۸۲
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ من گرفتار تو ای شاهم جانم جانم جانم سرود ۵.۳ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۲۳۲ ۱۴۲
۴ عید غدیر ۱۳۹۶ آفریده شدم برای علی سرود ۵.۶ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۲۱۴ ۱۲۳
۵ عید غدیر ۱۳۹۶ أغلى من کل غالی | عربی ، فارسی سرود ۷.۱ ۷:۱۷ ۱ ۱ ۵۰۶ ۲۸۳