عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ این دلم داره بازم هوای نجف سرود ۶.۵ ۶:۳۳ ۱ ۱ ۳۲۸۷ ۱۵۶۰
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ در دلم جای حیدر است مدح ۵.۶ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۱۵۲۹ ۹۲۵
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ من گرفتار تو ای شاهم جانم جانم جانم سرود ۵.۳ ۵:۱۵ ۱ ۱ ۳۰۹۷ ۱۳۷۹
۴ عید غدیر ۱۳۹۶ آفریده شدم برای علی سرود ۵.۶ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۳۲۷۴ ۱۵۱۸
۵ عید غدیر ۱۳۹۶ أغلى من کل غالی | عربی ، فارسی سرود ۷.۱ ۷:۱۷ ۲ ۲ ۶۰۶۲ ۲۸۰۹