ازدواج حضرت زهرا (س) ۱۳۹۶

ازدواج حضرت زهرا (س) ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۲ قطعه، ۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ ازدواج حضرت زهرا (س) ۱۳۹۶ شب نوره شب شوره سرود ۶.۳ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۳۱۰۴ ۱۵۶۸
۲ ازدواج حضرت زهرا (س) ۱۳۹۶ آرامش قلب زارم علی سرود ۳.۴ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۲۵۱۲ ۱۲۳۱