میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ ماه افلاک و شاه زمینی سرود ۳.۵ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۸۴۲ ۱۰۵۶
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ اهل دل را کعبه و حج و منایی بهتر است مناجات ۲.۹ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۵۷۸ ۷۱۴
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶ صدای نم نم بارون که می ریزه روی شیشه سرود ۵.۹ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۲۴۷۴ ۱۰۳۶