میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ بانو شب میلاد تو انگار صحن حرم آیینه بندان بود مدح ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۳۳۳ ۵۵۴
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۶ صد البته که قلب عاشقا سرود ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۱۳۸۱ ۸۰۲