تخریب بقیع ۱۳۹۶

تخریب بقیع ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۶ چه می شود که دلم دست آسمان باشد مناجات ۳.۴ ۳:۲۸ ۱ ۱ ۲۶۲۱ ۱۴۶۶
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۶ اشکم به رخ خونم به دل آهم به سینه است روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۱ ۱ ۲۵۷۰ ۱۳۰۵
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۶ بارون اشکام داره می باره زمینه ۸.۲ ۸:۴۱ ۱ ۱ ۵۶۱۳ ۲۸۲۴
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۶ خواب دیدم که تو حرم داری واحد ۳.۴ ۳:۳۳ ۱ ۱ ۲۹۵۸ ۱۶۰۳
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۶ تو همیشه توی قلب منی شور ۳ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۳۴۰۶ ۲۶۰۹