تخریب بقیع ۱۳۹۶

تخریب بقیع ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۶ چه می شود که دلم دست آسمان باشد مناجات ۳.۴ ۳:۲۸ ۱ ۱ ۲۸۷۲ ۱۷۴۶
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۶ اشکم به رخ خونم به دل آهم به سینه است روضه ۴.۴ ۴:۳۵ ۱ ۱ ۲۹۲۲ ۱۵۸۲
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۶ بارون اشکام داره می باره زمینه ۸.۲ ۸:۴۱ ۱ ۱ ۸۹۲۹ ۳۸۱۳
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۶ خواب دیدم که تو حرم داری واحد ۳.۴ ۳:۳۳ ۱ ۱ ۳۹۶۱ ۲۰۱۱
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۶ تو همیشه توی قلب منی شور ۳ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۴۹۱۹ ۳۲۵۰