شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ به سرت عمود آهنین زدن روضه ۵.۳ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۳۵۲۶ ۱۲۱۴
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۳۷۷۱ ۲۵۰۸
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ عمود خیمه حرم برادرم عباس شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۴۴۱۴ ۲۶۵۰
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۲ ۲ ۳۸۴۱ ۲۲۵۹
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ راه مرتضی بهترین راهه واحد ۸.۴ ۹:۰۷ ۲ ۲ ۱۸۹۳ ۱۳۰۲
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ خیلی دل خسته ام از این دنیا شور ۹ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۴۶۲۱ ۲۸۷۹
۷ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ صدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۲ ۲ ۵۸۵۲ ۳۳۰۹