شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ به سرت عمود آهنین زدن روضه ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۷۹۱ ۵۲۱
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۱۸۷۶ ۱۲۶۷
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ عمود خیمه حرم برادرم عباس شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۹۱ ۱۳۹۵
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۱ ۱ ۱۱۵۲ ۷۹۸
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ راه مرتضی بهترین راهه واحد ۸.۴ ۹:۰۷ ۱ ۱ ۱۱۶۹ ۷۶۲
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ خیلی دل خسته ام از این دنیا شور ۹ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۳۰۶۹ ۱۹۶۸
۷ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ صدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۳۱۵۰ ۱۹۵۶