شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ به سرت عمود آهنین زدن روضه ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۳۴۲۹ ۱۰۳۴
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۳۶۴۳ ۲۳۲۲
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ عمود خیمه حرم برادرم عباس شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۴۲۶۹ ۲۴۵۸
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۱ ۱ ۳۷۴۳ ۲۱۲۵
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ راه مرتضی بهترین راهه واحد ۸.۴ ۹:۰۷ ۱ ۱ ۱۷۰۸ ۱۱۲۰
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ خیلی دل خسته ام از این دنیا شور ۹ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۴۳۲۳ ۲۶۴۹
۷ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ صدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۵۱۴۷ ۲۹۷۹