شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ به سرت عمود آهنین زدن روضه ۵.۳ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۳۴۸۸ ۱۱۳۶
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۳۶۹۸ ۲۴۲۱
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ عمود خیمه حرم برادرم عباس شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۴۳۵۵ ۲۵۶۰
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۲ ۲ ۳۸۱۹ ۲۱۹۶
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ راه مرتضی بهترین راهه واحد ۸.۴ ۹:۰۷ ۲ ۲ ۱۷۹۲ ۱۲۱۴
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ خیلی دل خسته ام از این دنیا شور ۹ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۴۴۴۶ ۲۷۵۸
۷ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ صدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۲ ۲ ۵۵۰۴ ۳۱۸۱