شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ به سرت عمود آهنین زدن روضه ۵.۳ ۵:۳۹ ۲ ۲ ۳۷۲۱ ۱۳۷۴
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ دلدار اباالفضل سالار اباالفضل زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۲ ۲ ۳۹۵۳ ۲۷۳۴
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ عمود خیمه حرم برادرم عباس شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۲ ۲ ۴۵۵۸ ۲۸۴۴
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ ای ساقی لشکرم عباس آب آورم واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۳ ۳ ۳۹۴۱ ۲۴۱۲
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ راه مرتضی بهترین راهه واحد ۸.۴ ۹:۰۷ ۳ ۳ ۲۶۸۲ ۱۶۸۳
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ خیلی دل خسته ام از این دنیا شور ۹ ۹:۴۴ ۲ ۲ ۵۱۰۹ ۳۱۵۹
۷ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۶ صدات کردم می دونم می شنوی آقا صدامو شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۳ ۳ ۶۴۸۳ ۳۶۱۳