شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ شب قدره آقا نگاه کن دلم رو روضه ۹.۲ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۱۵۷۹ ۷۲۷
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ یا من هو مظهر العجائب زمینه ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۲۷۶۹ ۱۲۲۴
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ دستم منو می گیری با اشکام شور ۴.۹ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۶۲۱ ۷۶۶