میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ لا إله إلّا اللّه سرود ۳.۲ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۲۸۳ ۸۰۹
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ خبری نیست اگر معجزه ای بر پا شد سرود ۲.۷ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۵۶۳ ۶۴۰
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ دل عاشقم مقیم اهل بیته سرود ۵.۱ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۰۱۱ ۷۵۷
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد مدح ۹.۲ ۹:۲۶ ۰ ۰ ۶۸۳ ۶۵۶
۵ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ نیمه ماه قرآن ماه علی امشب شده پیدا سرود ۲.۹ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۳۹۵ ۸۱۱
۶ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ یا هو یا عشق غمرت أفراحه | عربی ، فارسی سرود ۶.۲ ۶:۰۹ ۰ ۰ ۱۵۶۲ ۱۰۱۱
۷ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ ليلة مسرة لیلة أعياد | عربی ، فارسی سرود ۸.۵ ۸:۴۳ ۰ ۰ ۲۳۵۶ ۱۱۵۶
۸ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۶ آرامش قلب زارم علی سرود ۵.۳ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۱۸۱۶ ۸۲۸