شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶ بی تو یک لحظه نخواهم همه دنیا را مناجات ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۴۴۸ ۱۷۴
۲ شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶ غروب و اشک و آه به سمت قتلگاه شور ۲.۷ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۶۷۸ ۴۹۲
۳ شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶ ممنونم یه بار دیگه در خونت زانو زدم شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۵۳۲ ۴۳۶
۴ شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶ هوا هوای عشقه که نم نم بارونه شور ۲.۵ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۶۸۵ ۴۷۲
۵ شب ۱۶ رمضان ۱۳۹۶ تو وقتی اومدی گفتم که تقصیر دل من بود شور ۳ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۴۳۰ ۴۱۷