میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ عطرک عطر یاس | فارسی ، عربی سرود ۳.۳ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۵۳۱۱ ۲۳۷۷
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ صلی الله علیک یا بقیة الله فی ارضه | فارسی ، عربی سرود ۶.۹ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۵۳۶۱ ۲۳۵۳
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ منم و آسمان زیبایی مدح ۵.۵ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۱۲۰۶ ۸۶۰
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ گل لبخند روی لب هامه سرود ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۷۴۱ ۱۴۷۷