عید مبعث ۱۳۹۶

عید مبعث ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ عید مبعث ۱۳۹۶ بی تو زندگی برام عادت میشه سرود ۵ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۳۴۸۷ ۱۴۶۶
۲ عید مبعث ۱۳۹۶ امشب شب غار حراء از روز روشن تر شده مدح ۸.۵ ۹:۰۲ ۱ ۱ ۲۳۸۱ ۱۱۳۴