عید مبعث ۱۳۹۶

عید مبعث ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۲ قطعه، ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ عید مبعث ۱۳۹۶ تو عالم پیچیده طنین صلواتت سرود ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۲۹ ۷۰۴
۲ عید مبعث ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۶۱۷ ۵۰۰