میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ سلام شهریار عالمین سرود ۹.۴ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۳۱۳ ۱۷۰
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ امشب هوای سامره افتاد در دلم مدح ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۸۲ ۷۷
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ صد البته که تو یه روز میای سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۲۱۲ ۱۳۹