میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ سلام شهریار عالمین سرود ۹.۴ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۷۳۸ ۵۲۳
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ امشب هوای سامره افتاد در دلم مدح ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۳۴۸ ۳۶۵
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ صد البته که تو یه روز میای سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۴۹۸ ۴۶۸
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ از عشق می نویسم و از بی قرارها مدح ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۸ ۲۳۵
۵ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۶ عشقش که یکی یه دونست سرود ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۶۵ ۲۸۷