میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ دوباره بی سامونم بازم دلدادم امشب سرود ۵.۷ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۵۶۶ ۴۶۳
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ دل حرم می شود سحرگاهی مدح ۱۲.۸ ۱۳:۴۶ ۰ ۰ ۲۹۲ ۳۴۸
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۶ سلام آفتاب کربلا سرود ۱۰.۸ ۱۱:۳۸ ۰ ۰ ۴۷۲ ۴۴۶