میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ آسمون دوباره گلبارونه سرود ۴ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۷۱۸ ۳۷۳
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ هرچند که در عشق به وسواس رسیدیم مدح ۴.۵ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۳۰۰ ۱۶۲
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ من پی درمون اومدم خونه اباالفضل سرود ۵.۴ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۵۵۶ ۳۶۵
۴ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ سلام الله علی ترابک یا علی سرود ۴.۷ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۳۹۰ ۳۳۹