میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ سیاه چشم و کشیده ابرو سرود ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۶۲۷ ۹۵۱
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ باید حسین دم بزند از فضائلت مدح ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۷۶۲ ۵۷۲
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۶ سلام یار و یاور حسین سرود ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۵۱ ۹۸۱