شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را روضه ۷.۶ ۷:۵۷ ۱ ۱ ۲۴۴۷ ۷۸۱
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ الهی فدای غم غربتت زمینه ۷.۲ ۷:۳۶ ۱ ۱ ۲۷۶۴ ۱۴۸۵
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده واحد ۴.۱ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۱۸۱۹ ۹۶۱