شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ لحظه ها لحظه های آخر بود روضه ۷.۳ ۷:۴۶ ۱ ۱ ۱۸۱۰ ۹۲۰
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ یه آسمون بارون تو چشمامه زمینه ۶ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۱۵۵۱ ۱۲۰۸
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ نفس برام نمونده تو حال احتضارم واحد ۹.۱ ۹:۴۳ ۱ ۱ ۹۵۱ ۸۲۶
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ ای برادر من جهانی را به خود دیوانه کردم واحد ۲.۸ ۲:۵۴ ۱ ۱ ۷۹۲ ۸۰۵
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند واحد ۲.۵ ۲:۳۴ ۱ ۱ ۸۴۵ ۷۷۵
۶ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ تنگ دلم واسه حرمت شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۲۳۱۶ ۱۶۷۶
۷ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ شکسته پر و بالم زخمی این دقایقم شور ۵.۱ ۵:۲۰ ۱ ۱ ۱۴۴۰ ۱۳۶۷