شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ توان نداره پای خواهرت روضه ۳.۱ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۱۰۰۱ ۳۹۸
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ باز شب فراقه باز شب جنونه زمینه ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۹۱۸ ۷۲۱
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ سر تو دعواست زمینه ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۱۰۵۱ ۱۰۶۱
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ یک سال و نیمه دلم می باره قد آسمون واحد ۶.۶ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۹۳۹ ۶۵۷
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ اون که تو اعتقاد و باورامونه شور ۳.۹ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۲۸ ۸۳۱
۶ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ گرفته باز این گدا بهونه کربلا شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۳۵۵ ۹۵۵
۷ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ هوامو داری طوری که آقا شور ۴.۷ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۱۲۳۳ ۸۷۴