شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ توان نداره پای خواهرت روضه ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۴۰۰ ۵۶۹
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ باز شب فراقه باز شب جنونه زمینه ۳ ۳:۰۶ ۱ ۱ ۱۲۶۶ ۱۰۹۹
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ سر تو دعواست زمینه ۴.۱ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۱۶۳۵ ۱۶۰۳
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ یک سال و نیمه دلم می باره قد آسمون واحد ۶.۶ ۷:۰۲ ۱ ۱ ۱۸۳۰ ۱۰۱۴
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ اون که تو اعتقاد و باورامونه شور ۳.۹ ۴:۰۶ ۱ ۱ ۱۵۲۲ ۱۰۹۴
۶ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ گرفته باز این گدا بهونه کربلا شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۲۲۷۷ ۱۴۳۹
۷ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ هوامو داری طوری که آقا شور ۴.۷ ۴:۵۵ ۱ ۱ ۱۴۹۸ ۱۱۹۳