گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ اگر داغ هجرت به جان مانده باشد مناجات ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۷۷۴ ۲۱۶
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ نام زینب می برم شعرم پریشان می شود روضه ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۲۷۵ ۱۴۸
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بادهای کربلا خاکسترش پس دهید روضه ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۷۷ ۱۲۶
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ چشامو باز دوباره گریه می گیره روضه ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۱۸۲ ۱۱۷
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ یا حسین تموم آرزوم دیدن توئه زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۲ ۰ ۰ ۵۰۰ ۲۸۴
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ پر از خاطره هامون لحظه آخر زینب واحد ۶.۶ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۳۴۶ ۲۰۲
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تموم جسم تو سیاه و خونی روضه ۱۰.۱ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۹۷ ۱۰۸
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ من امام رضایی هستم از دعای خیر مادر زمینه ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۱ ۱۴۴
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۶ پر و بال نیمه جونو به قفس می زنم امشب واحد ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۷۹ ۱۰۴