گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ اگر داغ هجرت به جان مانده باشد مناجات ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۷۹۲ ۳۵۳
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ نام زینب می برم شعرم پریشان می شود روضه ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۵۷۸ ۳۰۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بادهای کربلا خاکسترش پس دهید روضه ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۴۴۵ ۲۴۷
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ چشامو باز دوباره گریه می گیره روضه ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۲۸۳ ۲۴۳
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ یا حسین تموم آرزوم دیدن توئه زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۲ ۰ ۰ ۷۷۷ ۴۷۱
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ پر از خاطره هامون لحظه آخر زینب واحد ۶.۶ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۵۸۰ ۳۴۸
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تموم جسم تو سیاه و خونی روضه ۱۰.۱ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۱۹۷ ۲۴۸
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ من امام رضایی هستم از دعای خیر مادر زمینه ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۲۴۲ ۳۱۱
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۶ پر و بال نیمه جونو به قفس می زنم امشب واحد ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۳۲۰ ۲۴۶
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بیا که با تو به دلها قرار برگردد مناجات ۶ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۳۸۲ ۱۳۸
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است روضه ۲۱.۱ ۲۲:۵۰ ۰ ۰ ۸۶ ۷۵
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ در احتضاره در احتضاره روضه ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۴۴ ۷۶
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ می برن تو رو با دست بسته زمینه ۱۲.۴ ۱۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۱ ۱۲۴