گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۵۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ اگر داغ هجرت به جان مانده باشد مناجات ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۲۰۸۹ ۵۴۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ نام زینب می برم شعرم پریشان می شود روضه ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۹۳۰ ۵۱۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بادهای کربلا خاکسترش پس دهید روضه ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۵۹۷ ۴۲۴
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ چشامو باز دوباره گریه می گیره روضه ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۳۸۷ ۴۱۳
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ یا حسین تموم آرزوم دیدن توئه زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۷۲ ۷۷۱
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ پر از خاطره هامون لحظه آخر زینب واحد ۶.۶ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۷۰۴ ۵۴۲
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تموم جسم تو سیاه و خونی روضه ۱۰.۱ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۳۳۹ ۴۷۴
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ من امام رضایی هستم از دعای خیر مادر زمینه ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۶۳۲ ۵۷۹
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۶ پر و بال نیمه جونو به قفس می زنم امشب واحد ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۶۴۰ ۴۸۶
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بیا که با تو به دلها قرار برگردد مناجات ۶ ۶:۲۱ ۱ ۱ ۵۳۵ ۳۱۹
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است روضه ۲۱.۱ ۲۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۸۴ ۲۶۱
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ در احتضاره در احتضاره روضه ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۰۵ ۲۵۰
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ می برن تو رو با دست بسته زمینه ۱۲.۴ ۱۳:۲۰ ۰ ۰ ۲۹۱ ۲۹۲