شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ کیست زینب همیشه بی همتا روضه ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۷۸۰ ۴۷۶
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ ببین زمانه چه آورده است بر سر من روضه ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۴۲۷ ۴۵۶
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ این دل دوباره داره حال و هوای زینب زمینه ۸.۳ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۷۹۰ ۶۵۸
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶ کی دیده در یم خون آیات بی شماره واحد ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۴۷۵ ۵۰۷