گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۲۱ قطعه، ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ این دلم شده حرم مولا سرود ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۴۱۷ ۲۵۱
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند مدح ۱۰.۳ ۱۰:۵۸ ۰ ۰ ۲۲۶ ۱۵۵
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سمت و سوی دل به مسیر نجف سرود ۶.۶ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۳۲۶ ۲۹۲
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ منم غلام علی غلام نام علی سرود ۷.۵ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۳۳۴ ۲۶۸
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ امشب شب رحمته سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۱ ۰ ۰ ۵۳۷ ۳۰۶
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ در بیابان جهان دریا به دنیا آمده مدح ۱۳.۸ ۱۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۵۲ ۱۲۹
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ مبدل السیئات بالحسنات سرود ۱۰.۵ ۱۱:۱۶ ۰ ۰ ۳۷۴ ۳۱۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۵.۴ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۳۶ ۲۳۸
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ خدای عالی اعلی ندارد از تو عالی تر مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۰ ۰ ۰ ۱۱۳ ۱۳۳
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ برای ارباب اومد دوباره علی سرود ۶.۱ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۲۱۹ ۲۰۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ علی بن حیدری دل ما رو می بری سرود ۶ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۲۱۲ ۱۴۴
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ به روی دست علی می خنده علی سرود ۶.۳ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۲۶ ۱۳۸
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سر و سرور علی سرود ۶.۳ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۴۷ ۱۳۳
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ای مه لیلة الرغائب سرود ۹.۳ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۲۷۴ ۱۸۶
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از راه می رسی که چراغانمان کنی مدح ۱۴.۱ ۱۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۲۹ ۱۱۴
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ ای حضرت طاها ای دلبر دلها سرود ۱۰ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۲۸۳ ۲۲۷
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ نشستم کنار خان کرم تو سرود ۷ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۳ ۴
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۸.۵ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۵ ۸
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ مرد کریم آه طاها حسن سرود ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۲۱ ۵
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ در انتظار دیدنت آل عبایند مدح ۹.۴ ۱۰:۰۱ ۰ ۰ ۱۱ ۵
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از در خونه ای که بسته نمیشه سرود ۱۲ ۱۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۶ ۵