میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۶ می خونم با اهل آسمون سرود ۷.۸ ۸:۱۳ ۱ ۱ ۸۹۱ ۵۷۵
۲ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۶ دوباره سرم در هوای شماست مدح ۷.۷ ۸:۰۹ ۱ ۱ ۷۹۸ ۴۹۴
۳ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۶ خدا سند زد همیشه به نام مولا دلتو سرود ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۲۴۱ ۶۵۵