گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از .، ۳۱ قطعه، ۴ ساعت و ۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می خونم با اهل آسمون سرود ۷.۸ ۸:۱۳ ۱ ۱ ۲۴۱۳ ۱۴۸۲
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دوباره سرم در هوای شماست مدح ۷.۷ ۸:۰۹ ۱ ۱ ۱۸۹۲ ۱۱۸۳
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ خدا سند زد همیشه به نام مولا دلتو سرود ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰۰ ۱۲۶۴
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۶۲۸ ۱۲۹۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ هم ابتدا علیست و هم انتها علیست مدح ۸.۳ ۸:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۲۵ ۱۱۵۱
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ زمین غوغا شد سرود ۱۰.۱ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۱۵ ۱۲۸۴
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سیاه چشم و کشیده ابرو سرود ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۲۲۸۳ ۱۶۱۳
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ باید حسین دم بزند از فضائلت مدح ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۰۸۴ ۱۱۱۴
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام یار و یاور حسین سرود ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۲۳۶۸ ۱۶۳۰
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دوباره بی سامونم بازم دلدادم امشب سرود ۵.۷ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۱۰۰۱ ۱۰۵۲
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دل حرم می شود سحرگاهی مدح ۱۲.۸ ۱۳:۴۶ ۰ ۰ ۶۶۷ ۹۲۱
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام آفتاب کربلا سرود ۱۰.۸ ۱۱:۳۸ ۰ ۰ ۱۱۵۹ ۱۱۱۲
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام شهریار عالمین سرود ۹.۴ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۴۲۱۴ ۲۲۴۹
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ امشب هوای سامره افتاد در دلم مدح ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۲۵۵۰ ۱۳۲۲
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ صد البته که تو یه روز میای سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۴۵۶۵ ۲۰۴۴
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ تو عالم پیچیده طنین صلواتت سرود ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۲۶۴۰ ۱۶۸۸
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۲۰۸ ۱۰۵۲
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از عشق می نویسم و از بی قرارها مدح ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۰ ۰ ۸۲۷ ۸۴۴
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ عشقش که یکی یه دونست سرود ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۱۱ ۱۱۳۷
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام ای عزیز مرتضی سرود ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۱۴ ۱۰۷۴
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۱۲ ۱۳:۰۱ ۰ ۰ ۶۷۶ ۸۷۹
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ جانان جانان جانانه سرود ۱۲.۵ ۱۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۳۹ ۱۱۲۹
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بانو شب میلاد تو انگار صحن حرم آیینه بندان بود مدح ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۲۳۶۲ ۱۲۰۰
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ صد البته که قلب عاشقا سرود ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۲۶۹۸ ۱۵۷۳
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است مدح ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۶۳۰
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ همای سعادت رو شونه مولاست سرود ۷.۶ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۶۴۹ ۷۲۴
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ همه بهشت زیر قدمای مادر سرود ۶.۱ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۹۲۰ ۸۸۹
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ لطف چشمان توست حیدریم مدح ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۸۵ ۶۶۱
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بانوی آب و آیینه سرود ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۲۰۲ ۸۱۱