میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ ای مولا مقتدا ای دل و دلبر سرود ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۷۷۱ ۷۳۵
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ ذکر لبهامه علی ولی الله سرود ۳.۵ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۱۲۱ ۶۴۵
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ مولا جامی بده لب تر کنم ای ساقی مستان سرود ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۵۱۳ ۷۳۹
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ ساقی ساقی علم بالا عباس سرود ۴.۴ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۲۷۴ ۱۱۲۲