وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ بدون ماه قدم می زنم سحرها را روضه ۸.۵ ۹:۰۴ ۲ ۲ ۱۸۸۸ ۶۰۲
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ مردم بهم شیر آفرین نمیگن روضه ۱۲ ۱۲:۵۴ ۲ ۲ ۶۶۹ ۴۷۶
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ آب به لب های تو رو زده زمینه ۶.۱ ۶:۲۵ ۱ ۱ ۱۸۹۷ ۱۴۴۴
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ ای کاش غریب نمی موندی زمینه ۵.۷ ۵:۵۹ ۲ ۲ ۱۷۴۲ ۱۱۹۴
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ اباالفضلش چنان باشد که این زن اینچنین باشد واحد ۳.۸ ۳:۵۷ ۱ ۱ ۱۴۰۴ ۸۶۲