وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ ای مادر اباالفضل بی بی بی قرینه زمینه ۶.۲ ۶:۳۰ ۱ ۱ ۲۰۶۸ ۱۰۶۴
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ زندگیم شده زهرم شور ۳.۶ ۳:۳۹ ۱ ۱ ۱۲۶۹ ۹۵۶
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ امشب می خوام برات مثل لوتیا بخونم شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۹۹۷ ۳۳۳۹
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۵ وقتی که می پوشه زره شور ۳.۴ ۳:۲۸ ۱ ۱ ۱۶۲۷ ۱۰۲۱